Upadłość Konsumencka – skutki dla małżonka

Upadłość konsumencka to proces prawny, który pozwala osobom fizycznym na oddłużenie się. Jest to rozwiązanie dla tych, którzy nie są w stanie spłacić swoich długów. Jednak decyzja o ogłoszeniu upadłości nie dotyczy tylko osoby zadłużonej. Może ona mieć również wpływ na życie małżonka dłużnika. W tym artykule przyjrzymy się, jakie skutki upadłość konsumencka może mieć dla współmałżonka.

Wspólne i osobiste długi

Jeśli małżonkowie mają wspólne długi, obaj są odpowiedzialni za ich spłatę. W przypadku ogłoszenia upadłości przez jednego z małżonków, wierzyciele mogą domagać się spłaty długu od drugiego małżonka. Jeśli jednak długi są osobiste, tylko osoba, która je zaciągnęła, jest odpowiedzialna za ich spłatę.

Majątek wspólny

W Polsce małżonkowie, jeśli nie zawarli innej umowy, są w związku małżeńskim w tzw. ustawowym wspólnym majątku. Oznacza to, że majątek nabyty w trakcie trwania małżeństwa należy do obu małżonków. W przypadku upadłości jednego z małżonków, syndyk może zająć się sprzedażą majątku wspólnego, aby spłacić wierzycieli.

Oddzielny majątek

Jeśli małżonkowie zawarli intercyzę, czyli umowę majątkową, która wyłącza majątek osobisty z majątku wspólnego, wówczas majątek ten jest chroniony przed wierzycielami. Oznacza to, że w przypadku upadłości jednego z małżonków, jego osobisty majątek nie będzie mógł być użyty do spłaty długów.

Antywindykacja

Antywindykacja to działania mające na celu ochronę przed niesprawiedliwymi praktykami firm windykacyjnych. Jeśli małżonek dłużnika doświadcza nacisków czy nieuczciwych działań ze strony firm windykacyjnych, może skorzystać z pomocy specjalistów w zakresie antywindykacji.

Podsumowanie

Upadłość konsumencka to trudny proces, który może mieć wpływ nie tylko na życie dłużnika, ale także jego małżonka. Warto znać swoje prawa i możliwości, aby móc skutecznie bronić się przed niesprawiedliwymi praktykami wierzycieli i firm windykacyjnych. Jeśli masz wątpliwości czy pytania dotyczące upadłości konsumenckiej, warto skonsultować się z ekspertem w tej dziedzinie.

Skorzystaj z bezpłatnej analizy sprawy!
Wypełnij formularz teraz!

Scroll to Top