Ile może zabrać komornik w 2024?

W 2024 roku, w Polsce, obowiązują nowe regulacje dotyczące kwot, które mogą być zajęte przez komornika. Komornik, wykonujący postanowienia sądu, ma prawo do zajęcia określonej części zarobków dłużnika, aby zaspokoić roszczenia wierzyciela.

Zmiany w 2024:

  1. Kwota Wolna od Zajęcia: Kwota wolna od zajęć komorniczych to kwota, poniżej której komornik nie może sięgnąć. W 2024 roku, ta kwota jest równa wysokości minimalnego wynagrodzenia, czyli 3055 zł netto. Od 1 lipca 2024 roku, planowana jest podwyżka tej kwoty.
  2. Zajęcie Wynagrodzenia: Jeżeli dłużnik pobiera wynagrodzenie wyższe niż minimalne, komornik ma prawo zająć wszystkie środki z tej nadwyżki. W przypadku pensji równającej się dwukrotności minimalnego wynagrodzenia, komornik może zająć maksymalnie 50% wynagrodzenia.
  3. Umowy Zlecenie i O Dzieło: W przypadku umowy o dzieło, komornik może przejąć 100% zarobków, chyba że zostanie złożony wniosek o zwolnienie kwoty.
  4. Długi Alimentacyjne: W przypadku zadłużenia alimentacyjnego, komornik może zająć 60% wynagrodzenia, bez względu na jego wysokość, pozostawiając dłużnikowi 40%.
  5. Osoby poniżej 26. Roku Życia: Dla osób poniżej 26 roku życia, pracujących na umowę o dzieło lub zlecenie, przysługuje ochrona wynagrodzenia na poziomie płacy minimalnej.

Procedura Egzekucji Komorniczej:

  • Wniosek o Egzekucję: Wierzyciel składa wniosek o wszczęcie egzekucji w sądzie, który wydał tytuł egzekucyjny.
  • Zawiadomienie Dłużnika: Komornik zawiadamia dłużnika o wszczęciu egzekucji, dostarczając mu odpis tytułu egzekucyjnego.
  • Egzekucja Nieruchomości i Ruchomości: Komornik może zająć nieruchomości oraz ruchomości dłużnika, takie jak pojazdy czy sprzęt domowy.
  • Zajęcie Środków z Rachunku Bankowego: Komornik ma prawo zająć środki znajdujące się na rachunku bankowym dłużnika.
  • Zajęcie Wynagrodzenia lub Emerytury: Komornik może zająć część wynagrodzenia lub emerytury dłużnika, zgodnie z ustalonymi limitami.

Ważne Przypomnienie:

Każda sytuacja prawna może być złożona i wymaga indywidualnej analizy. Warto skonsultować się z prawnikiem przed podjęciem jakichkolwiek działań prawnych.

Uzupełnij formularz oddłużeniowy
Sprawdzimy, ile długów możemy umorzyć!

Scroll to Top