Lista rzeczy, których komornik nie może Ci zabrać

Komornik jest urzędnikiem państwowym odpowiedzialnym za egzekwowanie długów. Jednak istnieją określone ograniczenia dotyczące tego, co komornik może zająć od dłużnika. W 2024 roku, w Polsce, obowiązują następujące zasady:

  1. Przedmioty Osobiste i Codziennej Potrzeby: Komornik nie ma prawa zająć przedmiotów codziennego użytku takich jak pralka, lodówka, piekarnik, odkurzacz, ubrania, pościel, oraz materiałów do nauki i papierów osobistych.
  2. Produkty i Sprzęty Rehabilitacyjne: Zabronione jest zajmowanie produktów i sprzętów używanych do leczenia dłużnika.
  3. Świadczenia Socjalne: Komornik nie może zająć świadczeń socjalnych, w tym świadczeń rodzinnych, wychowawczych, integracyjnych, alimentów, zasiłków dla opiekunów, dodatków rodzinnych, porodowych, dla sierot, a także świadczenia 500 plus.
  4. Zgromadzone Jedzenie i Opał: Komornik nie może zająć zgromadzonych zapasów jedzenia i opału na okres jednego miesiąca.
  5. Narzędzia Pracy: Narzędzia i przedmioty niezbędne do pracy zarobkowej są chronione, ale wyjątkiem są pojazdy mechaniczne.
  6. Zwierzęta Hodowlane: W przypadku rolników, zwierzęta hodowlane również są wyłączone z egzekucji.
  7. Kwota Wolna od Zajęcia: W 2024 roku, komornik nie może zająć części wynagrodzenia, która wynosi 3055 zł netto, czyli minimalne wynagrodzenie za pracę​​.

Sprawdź serwis: www.stopkomornik.com

Podsumowując, komornik jest ograniczony w swoich działaniach, aby zapewnić dłużnikowi zachowanie podstawowych środków do życia i pracy. Warto znać swoje prawa w tej dziedzinie, by móc skutecznie chronić swoje interesy w przypadku postępowania egzekucyjnego.

Aby uzyskać więcej szczegółów i pełną listę przedmiotów, których nie może zająć komornik w Polsce w 2024 roku, odwiedź źródła informacji, z których korzystałem do tego artykułu: finteo.pl.

Uzupełnij formularz oddłużeniowy
Sprawdzimy, ile długów możemy umorzyć!

Scroll to Top