Konto ZEN a system Ognivo

System Ognivo to narzędzie do wymiany danych między instytucjami finansowymi w Polsce, które umożliwia komornikom skuteczne wyszukiwanie polskich kont bankowych. Komornik, po zidentyfikowaniu konta dłużnika, może wysłać do banku pismo z nakazem zablokowania środków. W obliczu zagrożenia zajęciem komorniczym, wielu dłużników poszukuje alternatywnych sposobów ochrony swoich środków.

W tym kontekście pojawia się konto ZEN, oferowane przez firmę z siedzibą na Litwie, nie figuruje w systemie Ognivo i oferuje różne korzyści, takie jak karta wielowalutowa, cashback i dodatkowe gwarancje na zakupy.

 1. Charakterystyka Konta ZEN:
  • ZEN, będąc firmą z Litwy, nie jest bezpośrednio objęta systemem Ognivo, co na chwilę obecną zapewnia ochronę przed zajęciem komorniczym w Polsce.
  • Firma oferuje konto wielowalutowe z atrakcyjnymi benefitami, takimi jak natychmiastowy cashback czy dodatkowa gwarancja na sprzęt elektroniczny.
  • ZEN nie jest pełnoprawnym bankiem, ale podlega nadzorowi Banku Litwy i działa ze wsparciem Mastercard.
 2. System Ognivo i jego Wpływ na Konta Bankowe:
  • System Ognivo obejmuje wszystkie polskie konta bankowe, umożliwiając komornikowi identyfikację i blokadę środków na kontach dłużników w Polsce.
  • Instytucje bankowe działające w Polsce muszą zastosować się do nakazu komornika, a zablokowane środki mogą być przechowywane przez 7 dni przed przelewem na konto komornika.
 3. Ograniczenia i Wyjątki w Systemie Ognivo:
  • System Ognivo nie obejmuje kont prowadzonych przez instytucje finansowe spoza Polski, w tym firm takich jak ZEN czy Revolut, co umożliwia uniknięcie egzekucji komorniczej na takich kontach.
  • Istnieją pewne dochody, takie jak alimenty czy świadczenia socjalne, które są wyłączone z możliwości zajęcia przez komornika.
 4. Kwota Wolna od Zajęcia:
  • Prawo polskie przewiduje tzw. kwotę wolną od zajęcia, zapewniającą obywatelom minimalne środki do życia, które nie mogą być zajęte przez komornika. Ta kwota jest corocznie waloryzowana.
 5. Alternatywne Rozwiązania:
  • Otwarcie konta za granicą, gdzie instytucje finansowe nie podlegają systemowi Ognivo, może być skutecznym sposobem na uniknięcie egzekucji komorniczej.
  • Konto socjalne, które jest rodzajem konta niewidocznego dla komornika, przeznaczonego na przelewy z źródeł niemożliwych do zajęcia.
  • Ważne jest, aby podkreślić, że działania mające na celu ukrycie majątku przed komornikiem, choć mogą być legalne, nie zawsze są zgodne z etyką i mogą naruszać lokalne oraz międzynarodowe przepisy.

Zobacz także: Wniosek o upadłość konsumencką

Konto ZEN, chociaż na chwilę obecną wydaje się być skutecznym sposobem na ochronę środków przed zajęciem komorniczym w Polsce, to jednak należy pamiętać o potencjalnych zmianach w przepisach oraz konieczności przestrzegania zasad prawnych i etycznych w zarządzaniu swoimi finansami. Alternatywne środki ochrony finansów powinny być rozważane z uwzględnieniem wszystkich aspektów prawnych i osobistych okoliczności.

Skorzystaj z bezpłatnej analizy sprawy!
Wypełnij formularz teraz!

Scroll to Top