Rekordowi dłużnicy w Polsce

Ministerstwo Finansów podało, że Państwowy Dług Publiczny (PDP) Polski na koniec I kwartału 2023 r. wyniósł 1209,9 mld zł, co jest rekordowym poziomem. Wzrost zadłużenia wynika głównie z wydatków związanych z pandemią COVID-19 i wsparciem gospodarczym. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (dług EDP) również osiągnął rekordową wartość 1531,8 mld zł. Pomimo tych wysokich liczb, relacja długu EDP do PKB Polski wyniosła 48,1%, co jest stosunkowo niskie w porównaniu ze średnią w Unii Europejskiej wynoszącą 84%.

Kluczowe Punkty

 1. Wzrost Długu Publicznego: PDP Polski wzrósł do 1209,9 mld zł na koniec I kwartału 2023 r., co jest najwyższym poziomem w historii kraju.
 2. Dług EDP: Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych osiągnął wartość 1531,8 mld zł, również rekordową.
 3. Stosunek Długu do PKB: Mimo wysokiego zadłużenia, Polska ma stosunkowo niski wskaźnik długu do PKB (48,1%) w porównaniu z innymi krajami UE.

Dodatkowe Informacje

 • Artykuł nie zawiera informacji o konkretnych osobach z rekordowymi długami w Polsce.
 • Skupia się na ogólnym zadłużeniu państwa, nie na indywidualnych przypadkach zadłużenia.

Podsumowanie Artykułu z TVN24 Biznes na Temat Rekordowych Długów w Polsce

Ogólna Sytuacja Zadłużenia

W Polsce 2,7 miliona osób ma niespłacone zobowiązania finansowe. Łączna wartość zadłużenia w kraju wzrosła o 6,5 miliarda złotych w ciągu ostatniego roku, osiągając rekordowe ponad 83,6 miliarda złotych. Wzrost liczby dłużników i ich zadłużenia jest częściowo przypisywany wysokiej inflacji i rosnącym kosztom życia.

Rekordziści Zadłużenia

 1. Mieszkaniec Lubelszczyzny: 67-letni mężczyzna z Lubelszczyzny jest rekordzistą z długiem niemal 87 milionów złotych.
 2. 50-latek z Pomorza: Drugie miejsce zajmuje 50-latek z Pomorza z długiem prawie 76 milionów złotych.
 3. 41-latka z Mazowsza: Na trzecim miejscu jest 41-latka z Mazowsza z długiem ponad 65 milionów złotych.

Dodatkowe Informacje

 • Długi te obejmują różne rodzaje zobowiązań, takie jak niepłacone alimenty, raty pożyczek, kary za jazdę bez biletu, grzywny, rachunki telekomunikacyjne czy zobowiązania wobec firm windykacyjnych.
 • Najwięcej osób zalegających ze spłatą finansowych zobowiązań mieszka w województwach lubuskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim.

Kluczowe Punkty

 1. Wzrost Zadłużenia: Zadłużenie Polaków rośnie szybko, osiągając rekordowe poziomy.
 2. Przyczyny Zadłużenia: Wysoka inflacja i rosnące koszty życia są głównymi przyczynami problemów ze spłatą zobowiązań.
 3. Rekordziści Zadłużenia: Wyróżniają się indywidualne przypadki ekstremalnego zadłużenia, z najwyższym przypadkiem niemal 87 milionów złotych.
Scroll to Top